3 nieuwe maatregelen betreffende arbeidsongeschiktheid

Op 18  november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het betreft een wijziging van artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en is dus enkel rechtstreeks van toepassing op contractuele personeelsleden.

Volgende principes gelden:

 • vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor één dag arbeidsongeschiktheid
  • geldt zowel voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode
 • driemaal per kalenderjaar
 • besturen met minder dan 50 personeelsleden op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken door middel van het arbeidsreglement
 • verwittigingsplicht en controlemogelijkheid blijft

Om een gelijkheid te bewaren tussen statutaire en contractuele personeelsleden is het aangewezen om via het arbeidsreglement deze regels ook van toepassing te maken te maken op de statutaire personeelsleden.

Naast de vrijstelling van geneeskundig attest, bevat de gepubliceerde wet ook volgende maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid:

 • Inwerkingtreding nieuwe procedure beëindiging medische overmacht
  • Wijziging artikel 34 WAO
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongesongeschiktheid enkel mogelijk na het volgen van een specifieke procedure opgenomen in de Codex Welzijn (boek I, titel 4, hoofdstuk VI, afdeling 3)
   • zie sessie ‘Sociaal-juridische actua november 2022’ en thema-opleiding ‘Re-integratie 2.0 en nieuwe procedure medische overmacht’
 • Beperking neutralisatie gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting
  • Tot heden gold de regel dat een personeelslid dat tijdens een progressieve werkhervatting terug volledig arbeidsongeschikt werd altijd volledig terug op een uitkering van het ziekenfonds viel. Vanaf heden wordt die neutralisatie van gewaarborgd loon beperkt tot 20 weken. Indien een personeelslid na meer dan 20 weken progressieve werkhervatting terug volledig ziek wordt, gelden de normale regels van gewaarborgd loon.

Deze 3 maatregelen treden in werking vanaf de 10de dag na publicatie, zijnde 28 november 2022.

Rechtsbron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18 november 2022

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.