De IFIC-functieclassificatie en de voorafnames wettelijk verankerd

Op 14 oktober 2022 werd het Besluit van de Vlaamse Regering  over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en over aangepaste salarisschalen ter uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee is dan ook het wettelijk kader omtrent deze IFIC-functieclassificatie en de voorafnames een feit.

Op zich mag de inhoud van dit besluit niet verbazen. Zij bieden een wettelijke grondslag voor de implementatie van de IFIC-functieclassificatie en de voorafnames op basis van de protocollen eerder gesloten in het Comité C1.

Echter geeft dit besluit wel aan welke bepalingen in de rechtspositieregeling van een lokaal bestuur of welzijnsvereniging afwijken voor de VIA-personeelsleden die ressorteren onder de IFIC-functieclassificatie en een salaris ontvangen volgens een IFIC-barema.

Concreet gaat het om de bepalingen omtrent:

 • de personeelsformatie;
 • de aanwerving;
 • de administratieve anciënniteit;
 • de functionele loopbaan;
 • de bevordering;
 • de ambtshalve herplaatsing;
 • de interne personeelsmobiliteit;
 • het salaris.

Voor de verzorgenden en het logistiek personeel in de erkende gezins- of aanvullende thuiszorg en de kinderbegeleiders in de  erkende kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang worden de nieuwe salarisschalen als voorafname op de invoering van de IFIC-functieclassificatie in deze sectoren wettelijk verankerd. Het gaat hier om nieuwe salarisschalen. Een verdere uitrol van een loonhuis en een verdere implementatie van de IFIC-functieclassificatie is echter nog niet voor meteen.

Concreet kan men nu als bestuur met een gerust gemoed aan de slag gaan om de plaatselijke RPR aan te passen aan dit nieuwe Besluit.

Meer info over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

 

 

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.