Geen categorie

Deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector

Op 22 december 2020 werd het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector afgesloten ter invulling van het kaderakkoord VIA 6 van 24 november 2020.

De koopkracht verhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder VIA 5, met uitzondering van de dienstencheque-ondernemingen.

Volgende maatregelen zijn opgenomen:

1) Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het personeel van de voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%

De aanvulling dient in de loop van de maand januari betaald te worden. De aanvulling mag er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger wordt dan 1/12de van het jaarsalaris.

2) Verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg, beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsvereniging of een intergemeentelijk samenwerkingsverband (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro (bedrag 2020, jaarlijks te indexeren)
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het overige personeel van de lokale besturen dat onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord valt:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris

De verhogingen mogen er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger is dan 1/12de van het jaarsalaris.

3) Uitrol IF.IC-model

Voor de geregionaliseerde sectoren wordt streefdatum 1/10/2021 als implementatiedatum voorzien. Voor de klassieke sectoren wenst men, indien mogelijk, aan te sluiten bij de procedure van de private sector die thans lopende is.

Rechtsbron: Brief van Vlaams Minister Bart Somers d.d. 23 november 2020

Opleiding

Vanaf 2021 breidt Jurplus haar aanbod uit door te voorzien in sociaal-juridische opleidingen specifiek voor lokale besturen.
We hebben hiervoor Ruben Hendrickx, een echte autoriteit op dat vlak, aangetrokken.

Ruben heeft in het begin van zijn carrière 4 jaar gewerkt als stafmedewerker-jurist op een lokaal bestuur en heeft hierdoor praktijkervaring opgedaan.

Vervolgens was hij gedurende 13 jaar bij een concullega de drijvende kracht in de uitbouw van een sociaal-juridisch kenniscentrum voor lokale besturen en was hij verantwoordelijk voor het geven van de sociaal-juridische opleidingen aan de lokale besturen.

Velen onder jullie hebben ongetwijfeld al één of meerdere opleidingen van hem gevolgd de afgelopen jaren.

Sociaal-juridische actua lokale besturen

Zelfs als heel de wereld stilstaat door het coronavirus, blijft de trein van de regelgeving verder denderen. Zo passeerde er in 2020 heel veel regelgeving met betrekking tot het coronavirus,  een sectoraal akkoord, een Federaal regeerakkoord en uiteraard nog heel veel andere nieuwigheden.

Om ervoor te zorgen dat jullie vanaf heden altijd op de eerste rij staan, starten we vanaf 2021 met tweemaandelijkse sessies sociaal-juridische actua voor lokale besturen.

Wanneer? 

Tweemaandelijks, uitgezonderd zomermaanden:

 • Reeks 1: Maandagen 18/1, 15/3, 17/5, 13/9 en 15/11 (telkens van 10u-12u)
 • Reeks 2: Donderdagen 21/1, 18/3, 20/5, 16/9 en 18/11 (telkens van 14u-16u)

Locatie?
Gezien de huidige situatie worden deze sessies digitaal gegeven. U ontvangt vooraf een link en de cursus om te kunnen deelnemen.

Prijs? 

 • € 500 (excl. BTW) voor de volledige reeks van 5 sessies of € 145 (excl. BTW) per sessie.
 • Extra: Indien men zich inschrijft voor de volledige reeks ontvangt men, naast de voordeelprijs,
  • in de zomermaanden een actualiteitsnieuwsbrief en tussendoor bij belangrijke wetswijzigingen een nieuwsflash
  • 20% korting voor de 2de deelnemer en 40% korting voor de 3de en volgende deelnemer(s)

Onderwerpen sessie januari?
Onder andere volgen de onderwerpen zullen besproken worden:

 • Dossier Corona
 • Deelakkoord VIA 6
 • Wijzigingen RPB
 • Nieuwe cijfers
 • Ontslag contractueel personeelslid wegens disfunctioneren
 • Flashcontroles
 • Beperking loonbeslag
 • Studenten
 • Geboorteverlof
 • Rechtspraak

Inschrijven?
Gezien we de interactiviteit willen waarborgen , worden er max. 25 deelnemers per sessie toegelaten.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar met vermelding van naam bestuur en deelnemer  en welke opleidingsdag(en).

Vakantierecht en vakantiegeld in lokale besturen

De vakantiereglementering blijft één van de grote struikelblokken in lokale besturen. Met deze gespecialiseerde opleiding hopen we u licht te brengen in de duisternis en u de nodige handvaten en tools aan te reiken om zelf op een vlotte manier het vakantierecht en -geld te berekenen. De opleiding zal hierdoor naast theorie ook praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen bevatten.

Wanneer?

 • Donderdag 4 maart 2021 (vakantieregeling privé) van 9u30-16u
 • Donderdag 11 maart 2021 (vakantieregeling publiek) van 13u-16u

Locatie?
Gezien de huidige situatie worden deze sessies digitaal gegeven. U ontvangt vooraf een link en de cursus om te kunnen deelnemen.

Prijs?

 • € 275 (excl. BTW) voor vakantieregeling privé
 • € 165 (excl. BTW) voor vakantieregeling publiek
 • € 375 (excl. BTW) voor vakantieregeling privé en vakantieregeling publiek
 • Extra: Als men inschrijft voor de 2 dagen, krijgt de 2de deelnemer 20% korting en 3de en volgende deelnemer(s) 40% korting

Inschrijven?
Gezien we de interactiviteit willen waarborgen , worden er max. 20 deelnemers per sessie toegelaten.
Inschrijven kan dooreen mailtje te sturen naar met vermelding van naam bestuur en deelnemer  en welke opleidingsdag(en).

Andere opleidingen

In de loop van de komende weken/maanden wordt het opleidingsaanbod nog uitgebreid, hou dus zeker onze website in het oog of schrijf in op de opleidingsnieuwsbrief via .

Meer informatie nodig over een bepaalde opleiding of graag een offerte voor een opleiding op maat?
Vraag gerust bijkomende uitleg via een mailtje naar .

 

Neutralisatie gevolgen ‘coronawerkloosheid’

Om te vermijden dat de periode ‘coronawerkloosheid’, waarin bepaalde personeelsleden geplaatst (geweest) zijn, ook op andere vlakken nog zou doorwerken, heeft de Vlaamse regering op 18 september 2020 een besluit goedgekeurd om de negatieve gevolgen weg te werken.

Dit besluit is nog niet gepubliceerd of in werking getreden, maar in afwachting, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de informatie wel al in een mededeling verstrekt:

 • de periodes die de RVA erkent als technische werkloosheid omwille van overmacht door COVID-19 tellen, voor de personeelsleden die in het stelsel werden geplaatst, mee voor de berekening van hun administratieve en geldelijke anciënniteiten;
 • die periodes tellen ook mee voor de berekening van de eindejaarstoelage en de jaarlijkse vakantiedagen van die personeelsleden;
 • het tijdelijke corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het gewone ouderschapsverlof

Rechtsbron: Mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur aan de Burgemeersters en Algemeen Directeurs

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.