Code oranje

Het Koninklijk Besluit dat de maatregelen bevat die het Overlegcomité vorige vrijdag genomen heeft ten gevolge van het overschakelen van code rood naar code oranje is gisteren gepubliceerd. We duiden hier de gevolgen voor de werkvloer.

Vanaf vandaag (18 februari 2022):

 • is het telewerk niet langer verplicht, maar wordt het aanbevolen bij alle ondernemingen, voor alle personen die er werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening
 • zijn teambuildings met fysieke aanwezigheid weer mogelijk
 • zijn bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats weer toegelaten

Uiteraard dienen de passende preventiemaatregelen opgenomen in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan‘ blijvend genomen en nageleefd worden. Er is sprake dat er een ge-update versie zou komen naar aanleiding van dit KB.

Tot slot geven we nog graag mee dat de verplichting tot maandelijkse telewerkaangifte en het verstrekken van een attest aan de personen die niet kunnen telewerken vervalt.

Rechtsbron: Koninklijk besluit van 17 februari 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 17 februari 2022

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.