Dag van de mantelzorger

Vandaag, 23 juni, is het ‘Dag van de mantelzorger’. Een goed moment om het, sinds 1 september vorig jaar in werking getreden, ‘verlof voor mantelzorg’ nog eens toe te lichten. Verlof voor mantelzorg is een nieuw thematische verlof, naast ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en palliatief verlof.

Verlof voor mantelzorg geeft een personeelslid het recht zijn prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon, niet noodzakelijk een familie-of gezinslid, die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.
De hulp of bijstand kan bijvoorbeeld bestaan uit het bereiden van maaltijden, helpen bij het eten, bijstand geven bij verplaatsingen, maar ook hulp van psychologische, sociale of morele aard.

Een belangrijke voorwaarde om beroep te kunnen doen op dit thematisch verlof is dat het personeelslid erkend is als mantelzorger. Deze erkenningsaanvraag verloopt via het ziekenfonds.

Eénmaal erkend als mantelzorger zijn er volgende onderbrekingsmogelijkheden:

 • Per hulpbehoevende persoon waarvoor het personeelslid mantelzorger is*
  • Ofwel 1 maand volledige onderbreking
  • Ofwel 2 maanden vermindering tot 50% of vermindering met 1/5de
 • Gedurende de volledige loopbaan
  • Ofwel 6 maanden volledige onderbreking
  • Ofwel 12 maanden vermindering tot 50% of vermindering met 1/5de

Vermindering tot 50% of vermindering met 1/5de kan enkel voor personeelsleden die voltijds tewerkgesteld zijn.

De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

 • Het bestuur dient schriftelijk in kennis gesteld te worden van het voornemen
 • Een aanvraag indienen bij de RVA

Het personeelslid ontvang tijdens de afwezigheid een premie van de RVA, die dezelfde is als bij de andere thematische verloven.

Tot slot geniet men, net als bij de andere thematische verloven, een ontslagbescherming vanaf de dag van de aanvraag tot 3 maanden na het einde.

Meer info vind je op de website van RVA.

*Bij deze geven we ook al graag mee dat er op de ministerraad van 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit is goedgekeurd om het verlof per zorgbehoevende te verlengen van 1 maand volledige onderbreking en 2 maanden vermindering tot 50% of met 1/5de naar respectievelijk 3 maanden en 6 maanden. Het maximum per loopbaan blijft behouden.

Rechtsbron: artikelen 100ter en 102ter van de Herstelwet van 22 januari 1985; www.rva.be

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.