Decreet tot wijziging ontslag statutair – definitieve goedkeuring

Op de ministerraad van de Vlaamse Regering van vrijdag 3 maart 2023 is het ontwerpdecreet tot wijziging van het DLB wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid definitief goedgekeurd.
Deze wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld in lokale besturen.
De tekst van het voorontwerp en de memorie van toelichting zijn, naar aanleiding van de opmerkingen in het advies van de Raad van State op 16 januari 2023, op bepaalde punten aangepast, o.a.:
– duidelijkere bepalingen welke artikelen van hoofdstuk VI, Titel I van de WAO wel en niet van toepassing zijn
– verwijzing naar een ‘normaal en redelijk handelend bestuur’
– tuchtsanctie ‘afzetting’ is extra opgeheven
– …
Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.