Deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector

Op 22 december 2020 werd het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector afgesloten ter invulling van het kaderakkoord VIA 6 van 24 november 2020.

De koopkracht verhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder VIA 5, met uitzondering van de dienstencheque-ondernemingen.

Volgende maatregelen zijn opgenomen:

1) Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het personeel van de voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%

De aanvulling dient in de loop van de maand januari betaald te worden. De aanvulling mag er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger wordt dan 1/12de van het jaarsalaris.

2) Verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg, beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsvereniging of een intergemeentelijk samenwerkingsverband (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro (bedrag 2020, jaarlijks te indexeren)
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het overige personeel van de lokale besturen dat onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord valt:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris

De verhogingen mogen er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger is dan 1/12de van het jaarsalaris.

3) Uitrol IF.IC-model

Voor de geregionaliseerde sectoren wordt streefdatum 1/10/2021 als implementatiedatum voorzien. Voor de klassieke sectoren wenst men, indien mogelijk, aan te sluiten bij de procedure van de private sector die thans lopende is.

Rechtsbron: Brief van Vlaams Minister Bart Somers d.d. 23 november 2020
 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.