Einde telewerkverplichting

Vanaf 27 juni vervalt de verplichting tot telewerk ten gevolge van de coronacrisis, maar blijft het wel sterk aanbevolen. Besturen kunnen dus zelf beslissen of ze de komende maanden (bepaalde) personeelsleden nog (gedeeltelijk) van thuis uit laten werken of dat men de personeelsleden terug op de werkvloer verwacht.

Anders dan tijdens het terugkeermoment, dat mogelijk was vanaf 9 juni, kan het bestuur vanaf 27 juni het personeelslid verplichten terug te keren naar de werkvloer.

Op de werkvloer dient het bestuur wel de preventiemaatregelen conform de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” en de social distancing te handhaven.
Er wordt tevens de plicht opgelegd de terugkerende personeelsleden te informeren over de geldende preventiemaatregelen.

Het einde van de verplichting tot telewerk in kader van de coronacrisis, betekent ook het einde van de verplichte telewerkaangifte. Voor de maand juli, en de maanden daarna, moet het bestuur geen telewerkaangifte meer indienen.

Rechtsbron: Overlegcomité van 18 juni 2021; Ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 juni 2021

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.