Flexijobs ook in publieke zorg

In het begrotingsakkoord van de Federale Regering van 11 oktober 2022 was een uitbreiding van het systeem van flexi-jobs naar andere sectoren (o.a. zorgsector, sport, tuin-en landbouw en evenementen) opgenomen.
Het was echter wachten op de wetteksten om te verifiëren of ook de publieke zorgsector beoogd werd en of de gezondheidsberoepen, zoals meegegeven in de besprekingen, effectief zouden worden uitgesloten.

Door artikel 146 van het ontwerp van Programmawet kunnen we deze vragen beantwoorden.
De regeling wordt ook uitgebreid naar ‘publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901,86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Dit betekent dat flexijobbers in de publieke zorgsector mogelijk zullen worden, maar enkel in ondersteunende jobs waarvoor geen specifiek zorgdiploma vereist is (vb. onthaalfuncties, poets-en onderhoudsfuncties, keuken, cafetaria, …) en niet in zorgfuncties (= arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, kinesitherapeut, vroedvrouw, zorgkundige en paramedische beroepen).

Daarnaast zal voor de zorgsector een specifiek minimumflexi-loon gelden nl. € 11,49 (te indexeren).

Tot slot geven we mee dat deze regeling in voege zal gaan vanaf 1/1/2023, maar we benadrukken dat het voorlopig een wetsontwerp betreft en dat het dus ook wachten is op de effectieve publicatie.

Rechtsbron

 • Wetsontwerp programmawet

Voor meer nieuws verwijzen we naar onze infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen‘.

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.