Neutralisatie gevolgen ‘coronawerkloosheid’

Om te vermijden dat de periode ‘coronawerkloosheid’, waarin bepaalde personeelsleden geplaatst (geweest) zijn, ook op andere vlakken nog zou doorwerken, heeft de Vlaamse regering op 18 september 2020 een besluit goedgekeurd om de negatieve gevolgen weg te werken.

Dit besluit is nog niet gepubliceerd of in werking getreden, maar in afwachting, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de informatie wel al in een mededeling verstrekt:

 • de periodes die de RVA erkent als technische werkloosheid omwille van overmacht door COVID-19 tellen, voor de personeelsleden die in het stelsel werden geplaatst, mee voor de berekening van hun administratieve en geldelijke anciënniteiten;
 • die periodes tellen ook mee voor de berekening van de eindejaarstoelage en de jaarlijkse vakantiedagen van die personeelsleden;
 • het tijdelijke corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het gewone ouderschapsverlof

Rechtsbron: Mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur aan de Burgemeersters en Algemeen Directeurs

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.