Nieuw ontslagdecreet treedt in werking op 1 oktober 2023

Het decreet “tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 oktober 2005 en het decreet van 22 december 2007 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid” werd op maandag 10 juli 2023 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en zal in werking treden op 1 oktober 2023.

Concreet maakt dit decreet titel I, hoofdstuk IV van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van toepassing op statutaire personeelsleden.  Hierdoor wordt de beëindiging van een statutaire tewerkstelling mogelijk via opzegging, omwille van een dringende reden of door overmacht. De specifieke regeling met betrekking tot de verbreking omwille van medische overmacht wordt ook mogelijk voor statutaire personeelsleden.

Bovendien zal de tuchtprocedure  niet meer aangewend kunnen worden voor een ontslag van ambtswege  of een afzetting.

Het zal ten slotte mogelijk worden om geschillen over het ontslag voor de arbeidsrechtbanken en -hoven te brengen.

Naast dit decreet zal er ook nog een uitvoeringsbesluit verschijnen met daarin de nadere regels voor de beëindiging van het statutair dienstverband. We denken onder meer aan specifieke modaliteiten omtrent het kennelijk onredelijk ontslag, opheffing van oude bepalingen in het BVR RPR 2007 en 2010, specifieke regels bij het ontslag wegens dienstnoodwendigheden,…

Over dit decreet en het uitvoeringsbesluit verneem je meer tijdens onze volgende actua-sessie https://jurplus.be/opleidingen/sociaal-juridische-actua-lokale-besturen/. Ook de opleiding over het einde van de arbeidsrelatie https://jurplus.be/opleidingen/einde-arbeidsrelatie-sancties/is aan te raden.

Vanuit Jurplus kunnen we lokale besturen bijstaan bij de implementatie op de werkvloer en het uitschrijven van deze reglementering in de RPR en het arbeidsreglement.

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.