Nieuwe regels rond re-integratie

Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 20/09/2022) zijn er vanaf oktober belangrijke aanpassingen op til in de procedure van re-integratie.

Zo komt er een informatieplicht naar het betrokken personeelslid, wijzigen verschillende termijnen, komt er een link naar de ’terug-naar-werk-coördinator’, wordt een aantal mogelijke trajecten/beslissingen teruggeschroefd naar 3, … en wordt een volledig nieuwe procedure van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht uitgetekend.

Beëindiging medische overmacht wordt hierbij losgekoppeld van het re-integratietraject.

Je verneemt alles over deze nieuwe regelgeving met concrete handvaten in de praktijk in een korte opleiding.

Alle info hier: https://jurplus.be/opleidingen/reintegratie/

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.