Telethuiswerk: terug naar 1 terugkeermoment per week

Sinds 20 november 2021 is telethuiswerk terug verplicht, weliswaar met de mogelijkheid om terugkeermomenten in te lassen onder bepaalde voorwaarden (zie ook nieuwberichten van 20 november 2021 en 10 december 2021).

Het overlegcomité van woensdag 22 december 2021 en daarbij horend KB van 23 december 2021 heeft de mogelijkheid tot terugkeermomenten vanaf 26 december 2021 teruggezet op

 • maximum één dag per week per persoon
 • per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is

Alle overige modaliteiten betreffende het verplicht telethuiswerk en de terugkeermomenten blijven onverwijld van kracht.

Gelieve met deze wijziging rekening te houden in de planning van de werkorganisatie de komende weken.

Deze maatregel loopt voorlopig tot en met 28 januari 2022.

Rechtsbron: Koninklijk besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken , B.S. 24 december 2021

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.