Uitbreiding geboorteverlof goedgekeurd

De uitbreiding van het geboorteverlof tot 15 werkdagen (vanaf 1 januari 2021)/ 20 werkdagen (vanaf 1 januari 2023) wordt nu ook juridisch verankerd door een besluit van de Vlaamse Regering dat goedgekeurd werd op de ministerraad van 24 september 2021.

Dit maakt dat het uitgebreide recht op geboorteverlof nu ook kan aangewend worden door statutaire personeelsleden van lokale besturen. Voor contractanten was dit al langer mogelijk gezien deze uitbreiding reeds werd opgenomen in de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Het statutaire personeelslid zal voor de eerste 10 verlofdagen zijn volledig salaris behouden, maar voor de bijkomende verlofdagen geldt een recht op 82% van het brutosalaris. Dat naar analogie met de uitkeringsregeling die voor de contractanten geldt. Voor de berekening van de 82% wordt rekening gehouden met een begrensd brutoloon van 26.230€ (100%) op jaarbasis. Dat heeft tot gevolg dat statutaire personeelsleden die minder dan 26.230€ (100%) verdienen recht hebben op 82% van hun brutosalaris. Ambtenaren die 26.230€ (100%) of meer verdienen krijgen 82% van het geplafonneerde salaris.

Het opnemen van deze bijkomende verlofdagen heeft geen negatieve invloed op de berekening van de eindejaarstoelage.

Deze regeling treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Lees hier meer.

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.