Uitbreiding geboorteverlof

De ministerraad heeft op 20 november 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij het geboorteverlof stapsgewijs wordt uitgebreid naar 20 dagen.

Momenteel bedraagt het geboorteverlof voor vaders of meemoeders 10 dagen.

Vanaf 1 januari 2021 zal dit, onder voorbehoud van publicatie, in eerste fase uitgebreid worden naar 15 dagen om vervolgens op 1 januari 2023 uit te breiden naar 20 dagen.

De nieuwe regeling geldt in eerste instantie voor de contractuele personeelsleden. De vergoeding blijft zoals voorheen voor 3 dagen ten laste van het bestuur, de overige dagen komen ten laste van het ziekenfonds.

Het is echter de visie om dit ook voor statutairen te regelen.

We volgen het verder op!

Rechtsbron: Ministerraad 20 november 2020

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.