Terugkeermoment van 1 dag per week: verlenging periode

Op het overlegcomité van woensdag 17 november 2021 heeft de regering beslist om telethuiswerk terug te verplichten. Er werd echter de mogelijkheid gelaten aan de besturen om terugkeermomenten in te lassen, zijnde:

 • maximum één dag per week per persoon vanaf 20 november tot en met 12 december
 • maximum twee dagen per week per persoon vanaf 13 december

Deze regelgeving en de bijhorende modaliteiten werd ook zo gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 november 2021 (zie nieuwsbericht van 20 november 2021).

Omdat de coronasituatie in ons land snel bleef verslechteren, werd er vrijdag 26 november 2021 al een nieuw Overlegcomité samengeroepen. Hier werd beslist om de termijn om maximum één dag per week terug te keren te verlengen tot 19 december 2021.
De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen per week voorzien mogen worden, zal dus pas starten vanaf 20 december 2021.

Alle overige modaliteiten betreffende het verplicht telethuiswerk blijven onverwijld van kracht.

Gelieve met deze verlengde periode rekening te houden in de planning van de werkorganisatie volgende week.

Rechtsbron: Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken , B.S. 27 november 2021

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.