Week van de vrijwilliger

Deze week (27/2 tot 6/3) is het week van de vrijwilliger.
Een goed moment om beknopt enkele belangrijke sociaal-juridische regels in verband met vrijwilligers nog eens in herinnering te brengen.

Definitie

 • Elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor een feitelijke vereniging of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk
 • Uitgesloten: Activiteit die door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling

Rechten en plichten

 • Informatieplicht naar vrijwilliger over:
  • Het doel van de organisatie
  • Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur
  • De verzekeringen die er voor vrijwilligers zijn afgesloten:
   • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering (bij fout vrijwilliger is organisatie aansprakelijk)
   • Eventuele andere (niet-verplichte) verzekeringen die afgesloten zijn: lichamelijke schade geleden door vrijwilliger, rechtsbijstand, privé-gebruik voertuig, …
  • Al dan niet betalen van een kostenvergoeding
   • En zo ja: hoeveel, hoe en wanneer deze betaald worden
  • Dat de vrijwilliger zich moet houden aan de discretieplicht en mogelijk ook aan een geheimhoudingsplicht

Onkostenvergoeding

 • Geen verplichting
 • 2 mogelijkheden
  • Ofwel reële kostenvergoeding op basis van bewijsstukken
   • Geen bovengrens, maar redelijkheidsprincipe speelt wel
  • Ofwel forfaitaire kostenvergoeding
   • maximum € 36,84 per dag
   • met een maximum van € 1.473,37 per jaar
   • Voor bepaalde vrijwilligers geldt een verhoogd jaarbedrag van € 2.705,97/j (o.a. vrijwilligers vaccinatiecentra)
 • Extra
  • Cumul mogelijk met vervoerskosten tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger
  • plafond bestaat niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben

Ander nuttige info

 • Minstens 16 jaar
  • Uitzondering: vanaf 15 jaar als eerste 2 studiejaren secundair onderwijs gedaan
 • Meldingsplicht bij werkloosheidsuitkering als werkloze
 • Vrijwilligersovereenkomst aanbevolen

Rechtsbron: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.