Geen categorie

Hoe omgaan met het EK-voetbal?

Met de start van het EK zijn er ongetwijfeld veel personeelsleden die de wedstrijden willen volgen gedurende de arbeidsuren. We raden dan ook aan om hierrond een aantal  afspraken te maken.

Hierbij denken wij aan volgende elementen:

Kan een personeelslid een aanpassing van zijn uurrooster vragen?

Bepaalde wedstrijden beginnen immers om 16u00 waardoor bepaalde personeelsleden eventueel liever zullen werken van 7u30 tot 15u30, in de plaats van 8u00 tot 16u00. Of men wenst pas na een wedstrijd te starten met werken.

In onderling overleg is een tijdelijke aanpassing van het uurrooster toegestaan. En ook bij glijdende uurroosters kan men in onderling overleg tijdelijk de stamtijden aanpassen.

Mag men verkleed naar het werk komen?

Ook dit kan men opnemen in de afsprakennota, maar weet dat indien men bepaalde werk- en/of beschermingskledij dient te dragen in het kader van hygiëne of veiligheid, men hier niet van kan afwijken.  Ook de neutraliteit van de openbare dienstverlening dient steeds gerespecteerd te worden.

Mag men een wedstrijd tijdens de werkuren volgen?

Indien men hiervoor de toelating geeft zal men ook moeten bepalen hoe men de wedstrijd kan volgen: via TV, PC of updates via de smartphone. Kijk na wat er opgenomen is in de internetpolicy en sta eventueel een uitzondering toe.

Wanneer men  op de werkplek samen naar een wedstrijd wenst te kijken dient men absoluut rekening te houden met de preventiemaatregelen in het kader van de corona-pandemie (voldoende afstand, ventilatie, mondmaskers,…).

Geniet van het EK!

Deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector

Op 22 december 2020 werd het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector afgesloten ter invulling van het kaderakkoord VIA 6 van 24 november 2020.

De koopkracht verhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder VIA 5, met uitzondering van de dienstencheque-ondernemingen.

Volgende maatregelen zijn opgenomen:

1) Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het personeel van de voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%

De aanvulling dient in de loop van de maand januari betaald te worden. De aanvulling mag er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger wordt dan 1/12de van het jaarsalaris.

2) Verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg, beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsvereniging of een intergemeentelijk samenwerkingsverband (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro (bedrag 2020, jaarlijks te indexeren)
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het overige personeel van de lokale besturen dat onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord valt:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris

De verhogingen mogen er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger is dan 1/12de van het jaarsalaris.

3) Uitrol IF.IC-model

Voor de geregionaliseerde sectoren wordt streefdatum 1/10/2021 als implementatiedatum voorzien. Voor de klassieke sectoren wenst men, indien mogelijk, aan te sluiten bij de procedure van de private sector die thans lopende is.

Rechtsbron: Brief van Vlaams Minister Bart Somers d.d. 23 november 2020

Opleiding

Vanaf 2021 breidt Jurplus haar aanbod uit door te voorzien in sociaal-juridische opleidingen specifiek voor lokale besturen.
We hebben hiervoor Ruben Hendrickx, een echte autoriteit op dat vlak, aangetrokken.

Ruben heeft in het begin van zijn carrière 4 jaar gewerkt als stafmedewerker-jurist op een lokaal bestuur en heeft hierdoor praktijkervaring opgedaan.

Vervolgens was hij gedurende 13 jaar bij een concullega de drijvende kracht in de uitbouw van een sociaal-juridisch kenniscentrum voor lokale besturen en was hij verantwoordelijk voor het geven van de sociaal-juridische opleidingen aan de lokale besturen.

Velen onder jullie hebben ongetwijfeld al één of meerdere opleidingen van hem gevolgd de afgelopen jaren.

Volgende opleidingen staan de komende maanden op de planning:

Administratieve en geldelijke anciënniteiten in lokale besturen

De verschillende soorten anciënniteiten, de mogelijks verschillende opbouw, het eventuele verschil in meerekenbaarheid van vroegere diensten, de eventuele herrekening bij wijziging arbeidsregime, … blijft voor verschillende personeelsmedewerkers een zorgenkind. Met deze gespecialiseerde opleiding over anciënniteiten in lokale besturen hopen we u licht te brengen in de duisternis en u de nodige handvaten en tools aan te reiken om zelf op een vlotte manier aan de slag te kunnen met anciënniteiten. De opleiding zal hierdoor naast theorie ook praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen bevatten.

Volgende items komen onder andere aan bod:

 • Toepassingsgebied
 • Soorten anciënniteiten
 • Opbouw
  • werkelijke diensten?
 • Meerekenbaarheid vroegere ervaring
  • overheid
  • privé of zelfstandige
 • Valorisatie vroegere en huidige diensten
  • herrekening?
 • Doorschaling

Wanneer?

 • Maandag 14 juni 2021 van 10u-12u

Locatie?
Gezien de huidige situatie wordt deze sessie digitaal gegeven. U ontvangt vooraf een link en de cursus om te kunnen deelnemen.

Prijs?

 • € 145 (excl. BTW) 
 • Extra: Als men inschrijft voor de 2 dagen, krijgt de 2de deelnemer 20% korting en 3de en volgende deelnemer(s) 40% korting

Inschrijven?
Gezien we de interactiviteit willen waarborgen , worden er max. 25 deelnemers per sessie toegelaten.
Inschrijven kan dooreen mailtje te sturen naar met vermelding van naam bestuur en deelnemer  en welke opleidingsdag(en).

Sociaal-juridische actua lokale besturen

Zelfs als heel de wereld stilstaat door het coronavirus, blijft de trein van de regelgeving verder denderen. Zo passeerde er in 2020 heel veel regelgeving met betrekking tot het coronavirus,  een sectoraal akkoord, een Federaal regeerakkoord en uiteraard nog heel veel andere nieuwigheden.

Om ervoor te zorgen dat jullie vanaf heden altijd op de eerste rij staan, starten we vanaf 2021 met tweemaandelijkse sessies sociaal-juridische actua voor lokale besturen.

Wanneer? 

Tweemaandelijks, uitgezonderd zomermaanden:

 • Reeks Dinsdagen:  18/5, 14/9 en 16/11 (telkens van 10u-12u)
 • Reeks Maandagen: 18/1, 15/3, 17/5, 13/9 en 15/11 (telkens van 10u-12u) (volzet)
 • Reeks Donderdagen: 21/1, 18/3, 20/5, 16/9 en 18/11 (telkens van 14u-16u) (volzet)

Locatie?
Gezien de huidige situatie worden deze sessies digitaal gegeven. U ontvangt vooraf een link en de cursus om te kunnen deelnemen.

Prijs? 

 • € 145 (excl. BTW) per sessie

Inschrijven?
Gezien we de interactiviteit willen waarborgen , worden er max. 25 deelnemers per sessie toegelaten.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar met vermelding van naam bestuur en deelnemer  en welke opleidingsdag(en).

Andere opleidingen

In de loop van de komende weken/maanden wordt het opleidingsaanbod nog uitgebreid, hou dus zeker onze website in het oog of schrijf in op de opleidingsnieuwsbrief via .

Meer informatie nodig over een bepaalde opleiding of graag een offerte voor een opleiding op maat?
Vraag gerust bijkomende uitleg via een mailtje naar .

 

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.