Geen categorie

Week van de vrijwilliger

Deze week (27/2 tot 6/3) is het week van de vrijwilliger.
Een goed moment om beknopt enkele belangrijke sociaal-juridische regels in verband met vrijwilligers nog eens in herinnering te brengen.

Definitie

 • Elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor een feitelijke vereniging of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk
 • Uitgesloten: Activiteit die door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling

Rechten en plichten

 • Informatieplicht naar vrijwilliger over:
  • Het doel van de organisatie
  • Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur
  • De verzekeringen die er voor vrijwilligers zijn afgesloten:
   • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering (bij fout vrijwilliger is organisatie aansprakelijk)
   • Eventuele andere (niet-verplichte) verzekeringen die afgesloten zijn: lichamelijke schade geleden door vrijwilliger, rechtsbijstand, privé-gebruik voertuig, …
  • Al dan niet betalen van een kostenvergoeding
   • En zo ja: hoeveel, hoe en wanneer deze betaald worden
  • Dat de vrijwilliger zich moet houden aan de discretieplicht en mogelijk ook aan een geheimhoudingsplicht

Onkostenvergoeding

 • Geen verplichting
 • 2 mogelijkheden
  • Ofwel reële kostenvergoeding op basis van bewijsstukken
   • Geen bovengrens, maar redelijkheidsprincipe speelt wel
  • Ofwel forfaitaire kostenvergoeding
   • maximum € 36,84 per dag
   • met een maximum van € 1.473,37 per jaar
   • Voor bepaalde vrijwilligers geldt een verhoogd jaarbedrag van € 2.705,97/j (o.a. vrijwilligers vaccinatiecentra)
 • Extra
  • Cumul mogelijk met vervoerskosten tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger
  • plafond bestaat niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben

Ander nuttige info

 • Minstens 16 jaar
  • Uitzondering: vanaf 15 jaar als eerste 2 studiejaren secundair onderwijs gedaan
 • Meldingsplicht bij werkloosheidsuitkering als werkloze
 • Vrijwilligersovereenkomst aanbevolen

Rechtsbron: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

’t Is gebeurd!

Zoals aangekondigd in onze sessies ‘Sociaal-juridische actua’ lokale besturen is de spilindex in februari al opnieuw overschreden.

De sociale index van februari bedraagt 114,60 en overschreed daarmee de vastgelegde spilindex van 113,76.

Dit houdt in dat de wedden en verschillende vergoedingen van de personeelsleden in april opnieuw met 2% verhogen (al voor de 3de keer op 7 maanden).
Vanaf april dient hierdoor loonindex 1,8476 toegepast te worden.

De nieuwe spilindex is gezet op 116,04 en zou, volgens de prognose van het planbureau, al opnieuw bereikt worden in juli 2022.
Dit zou dan betekenen dat de lonen van de personeelsleden opnieuw met 2% stijgen vanaf september 2022

Rechtsbron: www.plan.be

Code oranje

Het Koninklijk Besluit dat de maatregelen bevat die het Overlegcomité vorige vrijdag genomen heeft ten gevolge van het overschakelen van code rood naar code oranje is gisteren gepubliceerd. We duiden hier de gevolgen voor de werkvloer.

Vanaf vandaag (18 februari 2022):

 • is het telewerk niet langer verplicht, maar wordt het aanbevolen bij alle ondernemingen, voor alle personen die er werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening
 • zijn teambuildings met fysieke aanwezigheid weer mogelijk
 • zijn bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats weer toegelaten

Uiteraard dienen de passende preventiemaatregelen opgenomen in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan‘ blijvend genomen en nageleefd worden. Er is sprake dat er een ge-update versie zou komen naar aanleiding van dit KB.

Tot slot geven we nog graag mee dat de verplichting tot maandelijkse telewerkaangifte en het verstrekken van een attest aan de personen die niet kunnen telewerken vervalt.

Rechtsbron: Koninklijk besluit van 17 februari 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 17 februari 2022

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.