Geen categorie

Vergoeding vrijwilligers 2022

In een tussentijdse instructie van 12 januari 2022 heeft de RSZ de bedragen van de vrijwilligersvergoeding 2022, die ze meegedeeld hadden in hun tussentijdse instructie van 20 december 2021, gecorrigeerd.

Voor 2022 behelsen de maximale vrijgestelde vergoedingen voor vrijwilliger hierdoor:

 • € 36,84/dag (i.p.v. € 36,11/dag)
 •  1.473,37/jaar (i.p.v. € 1.444,52/jaar)
  •  en 2.705,97/jaar voor het verhoogd jaarbedrag i.p.v. € 2.652,98/jaar

Rechtsbron: Tussentijdse instructie RSZ van 12 januari 2022 

Telethuiswerk: terug naar 1 terugkeermoment per week

Sinds 20 november 2021 is telethuiswerk terug verplicht, weliswaar met de mogelijkheid om terugkeermomenten in te lassen onder bepaalde voorwaarden (zie ook nieuwberichten van 20 november 2021 en 10 december 2021).

Het overlegcomité van woensdag 22 december 2021 en daarbij horend KB van 23 december 2021 heeft de mogelijkheid tot terugkeermomenten vanaf 26 december 2021 teruggezet op

 • maximum één dag per week per persoon
 • per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is

Alle overige modaliteiten betreffende het verplicht telethuiswerk en de terugkeermomenten blijven onverwijld van kracht.

Gelieve met deze wijziging rekening te houden in de planning van de werkorganisatie de komende weken.

Deze maatregel loopt voorlopig tot en met 28 januari 2022.

Rechtsbron: Koninklijk besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken , B.S. 24 december 2021

Minister Somers biedt verduidelijking met betrekking tot de implementatie IFIC-barema’s vanaf 1 januari 2022

Vele besturen en welzijnsverenigingen zijn reeds aan de slag om de uitrol van de IFIC-functieclassificatie tot een goed einde te brengen.

Zij volgen hierbij de procedures die omschreven worden in de protocollen van 24 november 2021.

Minister Bart Somers verspreidde op 22 december 2021 een brief die aan de lokale besturen en welzijnsverenigingen wat meer duidelijkheid moet bieden. Nieuwe contracten dienen immers vanaf 1 januari 2022 een IFIC-functiecategorie toegewezen te krijgen (indien geactiveerd) met IFIC-barema (indien geactiveerd). Voor startende kinderbegeleiders in de erkende kinderopvang, logistieke assistenten en verzorgenden in de de erkende gezinszorg of aanvullende thuiszorg dient het IFIC-barema in voorafname toegekend te worden. Deze brief zorgt voor een kader om deze toewijzing en toekenning op een correcte manier te doen.

De brief kan u hier terugvinden.

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.