JurPlus

JURPLUS groeit en werft aan

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar echte teamplayers die onze missie ten volle onderschrijven.

Zo werven wij een sociaal-juridisch adviseur aan.

Wie we zijn

Jurplus is een sociaal-juridisch expertisecentrum dat al jaren ondersteuning biedt aan lokale overheden om zo samen de personeel gerelateerde uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

We zijn een dynamisch team van experten dat elke uitdaging aankan en voor onze klanten het aanspreekpunt voor onderbouwd advies op maat.

Functie “sociaal-juridisch adviseur”

Je zal in eerste instantie worden meegenomen onder de vleugels van ons team dat bestaat uit ervaren juridische experten. Je wordt de eerste maanden intensief begeleid en je krijgt de nodige vorming en ondersteuning om uit te groeien tot een specialist in je vak.

Uiteindelijk word je het aanspreekpunt van verschillende personeelsdiensten, stel je arbeidsgerelateerde documenten op zoals het arbeidsreglement en rechtspositieregeling, pluis je sociaaljuridische vraagstukken uit, bied je interne ondersteuning aan jouw collega’s, volg je de sociaaljuridische actualiteit op en ondersteun je de klanten onder de vorm van consultancy-opdrachten.

Flexibiliteit, zelfstandigheid en collegialiteit zijn drie noodzakelijke competenties. Je bent daarenboven bereid om je te verplaatsen naar onze klanten die zich uitsluitend in Vlaanderen situeren.

Profiel

 • Master, bij voorkeur in de rechten of gelijk door ervaring.
 • Ervaring in een juridische HR-functie is een plus maar niet noodzakelijk.
 • Freelance opdrachten zijn bespreekbaar

Aanbod

Als aantrekkelijke werkgever bieden wij zekerheid, flexibiliteit, een evenwichtige work-life balance, een competitief salaris (met bedrijfswagen, laptop, hospitalisatie-en groepsverzekering en GSM-abonnement), ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden.

Ons kantoor is gelegen aan de rand van Brussel (St-Agatha-Berchem), maar er is een zeer ruime thuiswerkpolicy (1 dag op kantoor) naast de voorziene klantbezoeken.

Gemotiveerd solliciteren via

De invoering van de IFIC-functieclassificatie vereist snel actie

Lokale besturen en welzijnsverenigingen die een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum exploiteren dienen in het kader van de implementatie van de IFIC-functieclassificatie een aantal acties te ondernemen.

Op 12 januari 2022 dient men immers een voorstel van functietoewijzing vastgesteld te hebben in de begeleidingscommissie. Op basis van deze functietoewijzing wordt een individuele berekening opgemaakt die ten laatste op 7 april 2022 dient gecommuniceerd te worden.
Verder dient men tegen 7 december 2021 een globale communicatie uit te sturen op basis van dit model . Tussen nu en 12 januari 2022 dient men de begeleidings- en interne beroepscommissie samen te stellen en te voorzien in een opleiding van deze leden.

Heel wat werk in deze drukke periode van het jaar, waarin wij u kunnen ondersteunen.

Stuur gerust een e-mail naar om te weten wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Uitrol IFIC-functieclassificatie in de publieke sector van start

Op 24 november 2021 ondertekenden de sociale partners in het Comité C1 drie protocollen die de praktische modaliteiten uitwerken zodat de IFIC-functieclassificatie kan uitgerold worden in de publieke sector.

Hiertoe werd reeds beslist in het deelakkoord koopkracht voor de publieke sector, goedgekeurd door de sociale partners en de Vlaamse regering op 23 december 2020 en nadien overgenomen in het VIA 6-akkoord.

In een eerste fase zal men in de publieke ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf)  de sectorale functies uit de IFIC-classificatie dienen toe te wijzen aan de personeelsleden, met uitzondering van diegene die behoren tot de directie, artsen en administratieve functies. De toegewezen functie zal ook de looncategorie bepalen waartoe het personeelslid ingeschaald zal worden. Het personeelslid kan dan een keuze maken om al dan niet in te stappen in het IFIC-barema.

De sociale partners voorzien een tijdspad waaraan gehouden dient te worden en een aantal procedurele stappen zoals de oprichting van een  begeleidingscommissie, interne  beroepscommissie, een globale én individuele communicatie naar de personeelsleden, de aanpassing van de rechtspositieregeling en het aanduiden van een proces-verantwoordelijke.

Naast deze oefening in de ouderenzorg gelden er voorafnames voor de personeelsleden die tewerkgesteld worden in de erkende  diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en kinderopvang. Aan de personeelsleden van deze diensten zal reeds een IFIC-functiecategorie toegewezen worden, die men al dan niet kan aanvaarden.

De uitrol van deze IFIC-functieclassificatie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 voor diegene die op 7 maart 2022 nog in dienst zijn bij het bestuur.  De meerkost voor de besturen wordt vergoed binnen het voor VIA-6 voorziene budget.

We beseffen dat een correcte invoering van deze IFIC-functieclassificatie een grote uitdaging betekent voor de lokale besturen. Jurplus kan hierbij begeleiden door jullie te informeren, maar ook door mee in het veld de nodige stappen te zetten.

Interesse? Mail gerust naar .

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.