JurPlus

3 nieuwe maatregelen betreffende arbeidsongeschiktheid

Op 18  november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het betreft een wijziging van artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en is dus enkel rechtstreeks van toepassing op contractuele personeelsleden.

Volgende principes gelden:

 • vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor één dag arbeidsongeschiktheid
  • geldt zowel voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode
 • driemaal per kalenderjaar
 • besturen met minder dan 50 personeelsleden op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken door middel van het arbeidsreglement
 • verwittigingsplicht en controlemogelijkheid blijft

Om een gelijkheid te bewaren tussen statutaire en contractuele personeelsleden is het aangewezen om via het arbeidsreglement deze regels ook van toepassing te maken te maken op de statutaire personeelsleden.

Naast de vrijstelling van geneeskundig attest, bevat de gepubliceerde wet ook volgende maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid:

 • Inwerkingtreding nieuwe procedure beëindiging medische overmacht
  • Wijziging artikel 34 WAO
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongesongeschiktheid enkel mogelijk na het volgen van een specifieke procedure opgenomen in de Codex Welzijn (boek I, titel 4, hoofdstuk VI, afdeling 3)
   • zie sessie ‘Sociaal-juridische actua november 2022’ en thema-opleiding ‘Re-integratie 2.0 en nieuwe procedure medische overmacht’
 • Beperking neutralisatie gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting
  • Tot heden gold de regel dat een personeelslid dat tijdens een progressieve werkhervatting terug volledig arbeidsongeschikt werd altijd volledig terug op een uitkering van het ziekenfonds viel. Vanaf heden wordt die neutralisatie van gewaarborgd loon beperkt tot 20 weken. Indien een personeelslid na meer dan 20 weken progressieve werkhervatting terug volledig ziek wordt, gelden de normale regels van gewaarborgd loon.

Deze 3 maatregelen treden in werking vanaf de 10de dag na publicatie, zijnde 28 november 2022.

Rechtsbron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18 november 2022

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn de onderhandelingen met de sociale partners beëindigd en heeft de Vlaamse regering afgelopen donderdag 10 november 2022 haar 2de principiële goedkeuring aan het Besluit gegeven 🎓.

De teksten gaan nu naar de Raad van State om dan definitief goedgekeurd te worden.

Nadien is het enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gezien de belangrijkheid van dit Besluit voor de toekomst van de rechtspositieregeling van de personeelsleden voor lokale besturen niet genoeg benadruk kan worden, voorzien wij in alle provincies een uitgebreide infosessie 👨‍🏫.
Hierbij overlopen we het volledige nieuwe Rechtspositiebesluit van A-Z, benadrukken we de verschillen t.o.v. vroeger, geven we mogelijkheden en opportuniteiten aan, staan we stil bij valkuilen en gemiste kansen, lichten we verschillende mogelijke keuzes toe en ondersteunen we met tips en advies.
Tot slot geven we ook een stappenplan mee om deze nieuwe tekst om te zetten in de rechtspositieregeling van het bestuur.

 

 

 

JURPLUS groeit en werft aan

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar echte teamplayers die onze missie ten volle onderschrijven.

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar twee witte raven. Zowel voltijdse als deeltijdse kandidaatstellingen zijn welkom

Wie we zijn

Jurplus is een sociaal-juridisch expertisecentrum dat al jaren ondersteuning biedt aan lokale overheden om zo samen de personeel gerelateerde uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

We zijn een dynamisch team van experten dat elke uitdaging aankan en voor onze klanten het aanspreekpunt voor onderbouwd advies op maat.

Functie “sociaal-juridisch adviseur”

Je zal in eerste instantie worden meegenomen onder de vleugels van ons team dat bestaat uit ervaren juridische experten. Je wordt de eerste maanden intensief begeleid en je krijgt de nodige vorming en ondersteuning om uit te groeien tot een specialist in je vak.

Uiteindelijk word je het aanspreekpunt van verschillende personeelsdiensten, stel je arbeidsgerelateerde documenten op zoals het arbeidsreglement en rechtspositieregeling, pluis je sociaaljuridische vraagstukken uit, bied je interne ondersteuning aan jouw collega’s, volg je de sociaaljuridische actualiteit op en ondersteun je de klanten onder de vorm van consultancy-opdrachten.

Flexibiliteit, zelfstandigheid en collegialiteit zijn drie noodzakelijke competenties. Je bent daarenboven bereid om je te verplaatsen naar onze klanten die zich uitsluitend in Vlaanderen situeren.

Functie “juridisch adviseur (HR-interim opdrachten)”

Als juridisch adviseur, met een passie voor HR-interim stel je jouw kennis en ervaring tijdelijk ten dienste van een bestuur dat een tekort of afwezigheid op de personeelsdienst op korte termijn kwalitatief wil opvangen.

Jouw taken kunnen het gebeuren op een personeelsdienst van A tot Z omvatten: opstellen en opvolgen vacatures, invullen sociale documenten, beantwoorden vragen personeelsleden, payroll, …

Daarnaast kan je, indien nodig, ingeschakeld worden ter ondersteuning van de sociaaljuridisch experten in kader van opstellen arbeidsgerelateerde documenten en oplossen van sociaaljuridische vraagstukken.

Profiel

 • Master, bij voorkeur in de rechten of gelijk door ervaring.
 • Ervaring in een juridische HR-functie is een plus maar niet noodzakelijk.
 • Freelance opdrachten zijn bespreekbaar

Aanbod

Als aantrekkelijke werkgever bieden wij zekerheid, flexibiliteit, een evenwichtige work-life balance, een competitief salaris (met bedrijfswagen, laptop, hospitalisatie-en groepsverzekering en GSM-abonnement), ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden.

Ons kantoor is gelegen aan de rand van Brussel (St-Agatha-Berchem), maar er is een zeer ruime thuiswerkpolicy (1 dag op kantoor) naast de voorziene klantbezoeken.

Gemotiveerd solliciteren via

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.