Basisopleiding personeelswetgeving voor lokale besturen

Online of op locatie

Inhoud

Personeelsreglementering voor lokale besturen is een zeer complexe materie. Met deze basisopleiding nemen we je gedurende 4 dagen mee doorheen de boeiende wereld van de diverse regelgeving waarmee een personeelsmedewerker geconfronteerd kan worden.
Dit geeft nieuwe medewerkers de ideale houvast om met kennis van zaken te starten, maar is ook nuttig voor een ervaren medewerker om alles nog eens mee te krijgen.
De opleiding is specifiek op maat van lokale besturen gemaakt en de opportuniteiten conform het nieuwe BVR RPR zijn al opgenomen.
Naast boekenwijsheid, zal de opleiding gekruid worden met een waaier aan bruikbare tips, adviezen en voorbeelden.

In deze opleiding komen onder andere volgende items aan bod:

Programma

Dag 1: Begrippen, ‘soorten’ medewerkers, aanwerving en loopbaan

 • Rechtspositiebesluit, rechtspositieregeling <=> arbeidsreglement, statutair <=> contractueel, instelling <=> niet-instelling, arbeidswet <=> arbeidstijdwet, OCMW-personeel cat. 3, decretale graden, managementteam, aanstellende overheid, …
 • Personeelsbehoefte en aanwerving
 • Aanwervings-en toelatingsvoorwaarden (instroom), procedure, selectie, ..
 • Loopbaan
  • Opvolging & feedback, mobiliteit/doorstroom (bevordering, interne personeelsmobiliteit, waarneming hogere functie, ambtshalve herplaatsing, overdracht, beheersovereenkomst, terbeschikkingstelling, …), vorming

Dag 2: Bezoldiging

Anciënniteit, salarisschalen, RSZ en bedrijfsvoorheffing, loonbeslag, toelagen en vergoedingen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, haard-en standplaats, onregelmatige prestaties, MTC, toelagen WZC, …)

Dag 3: Verloven en afwezigheden

 • Jaarlijks verlof, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, feestdagen, onbetaald verlof, eindeloopbaanmaatregelen WZC, …

Dag 4: Soorten arbeidsovereenkomsten, tewerkstellingsmaatregelen en beëindiging arbeidsrelatie

 • Arbeidsovereenkomsten
  • Onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, deeltijdse overeenkomst, studentenovereenkomst, …
 • Andere overeenkomsten
  • Interim, vrijwilliger, …
 • Tewerkstellingsmaatregelen
  • Art. 60, startbaan, sociale maribel, …
 • Einde arbeidsrelatie
  • Statutair, contractueel (opzeg, verbreking, dringende reden, …), tucht, pensioen, …
Waar en wanneer?

Online

 • Maandagen 5/2, 19/2, 4/3 en 22/4/2024 (telkens van 9u30-16u)
Jouw investering

Hele reeks

€1.395, excl. btw

Losse dag

€395, excl. btw

 • Als je inschrijft voor de volledige reeks, krijgen bijkomende deelnemers van dezelfde organisatie 20% korting.
Zo schrijf je in

Via het formulier

Gebruik het formulier hieronder. Vermeld bij je inschrijving duidelijk of de factuur opgemaakt mag worden op naam van het OCMW of van de gemeente.