Jurplus

JURPLUS is op zoek naar juridisch talent

Zin in een boeiende en verrijkende uitdaging? JURPLUS is op zoek naar juridisch talent!

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar echte teamplayers die onze missie ten volle onderschrijven.

Heb je dus een passie voor sociaal recht en eerste ervaring met HR in een lokale overheid, en wens je deze kennis en ervaring verder te ontwikkelen in een stimulerende omgeving? Heb je ook zin om het klankbord te zijn van lokale besturen en hen met raad en daad bij te staan? Zou je zelf graag periodiek aan de slag gaan op de personeelsdienst van een lokaal bestuur of als diensthoofd personeel?

Neem dan een kijkje op www.jurplus.be en overtuig jezelf ervan dat je onze dienstverlening mee verder kunt helpen uitbouwen!

Interesse, neem in alle vertrouwen contact via .

Tot binnenkort!

Nieuwe bepalingen van het BVR RPR goedgekeurd

De Vlaamse Ministerraad keurde op vrijdag 12 maart 2021 definitief een besluit goed dat de mogelijke negatieve gevolgen van Covid-19 remedieert voor de personeelsleden van de lokale besturen. Daarnaast bevat dit besluit ook een aantal bepalingen omtrent fietsmobiliteit, het quarantaineverlof, het opvangverlof en een verduidelijking met betrekking tot de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden.

Concreet komt het hier op neer:

De periodes die de RVA erkent als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, tellen mee voor de berekening van de administratieve anciënniteiten, zij tellen mee als werkelijke dienst en worden voor de berekening van de eindejaarstoelage gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid het salaris volledig heeft ontvangen, op voorwaarde dat het personeelslid tijdens de referentieperiode titularis van een betrekking met volledige prestaties of onvolledige prestaties was. Daarnaast telt deze periode mee als periode met recht op salaris die recht geeft op jaarlijkse vakantiedagen in het publieke stelsel.

Het corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het ouderschapsverlof.

Op het vlak van fietsmobiliteit wordt bepaald dat de raad kan beslissen dat de eindejaarstoelage die per kalenderjaar wordt toegekend, volledig of gedeeltelijk door het personeelslid op vrijwillige basis kan worden ingeruild tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Daarnaast kan de raad beslissen dat vakantiedagen die per kalenderjaar boven het minimum van achtentwintig dagen jaarlijkse vakantie toegekend worden, door het personeelslid op vrijwillige basis kunnen worden ingeruild tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Hiertoe dient men de nadere regels te bepalen in de rechtspositieregeling.

Art.  160 van het BVR RPR wordt  verduidelijkt in die zin dat de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden die die ten minste halftijds aangesteld zijn of die een arbeidsovereenkomst voor ten minste een halftijdse betrekking hebben gesloten volledig ten laste wordt genomen door het bestuur.

Daarnaast bevat het besluit nog bepalingen omtrent het opvang-, het pleegouder-, het pleegzorg en het quarantaineverlof.  Men voorziet voor statutairen eenzelfde recht op pleegzorgverlof zoals voor  contractanten van 6 dagen per jaar. Het opvangverlof voor adoptie wordt bij statutairen op zes weken per ouder en 2 weken die men kan herverdelen gebracht. Het pleegouderverlof voor statutaire personeelsleden in geval van langdurige pleegzorg wordt op zes weken gebracht. Het pleegouderverlof van zes weken van het statutaire personeelslid verhoogt met twee weken voor een pleegouder en, voor beide pleegouders samen met drie weken vanaf 1 januari 2023; met vier weken vanaf 1 januari 2025 en met vijf weken vanaf 1 januari 2027.

Tot slot is er de verankering van het quarantaineverlof voor statutairen. Dit ter compensatie van de sluiting van de scholen en opvangcentra en voor personeelsleden die in quarantaine moeten zonder zelf ziek te zijn. Dit is enkel aangewezen wanneer er geen mogelijkheid tot telewerk bestaat en het tijdelijk toekennen van  een andere functie of de opname van andere verloven/overuren niet mogelijk is.

Het besluit werd goedgekeurd, maar is nog niet gepubliceerd.

Wij kunnen u helpen om deze bepalingen op maat van het bestuur uit te werken in de juridische bestuursdocumenten. Wij kunnen u ook helpen bij het invoeren van een fietspolicy.

Dit naast al onze andere bestaande dienstverlening zoals interim management, het opmaken van rechtspositieregelingen en arbeidsreglementen, sociaal-juridisch advies en opleidingen.

Hieromtrent meer info?

Lees hier het volledige besluit

 

Hallo Jurplus! – Nieuwe naam, nog betere dienstverlening

CC JOPB zet het jaar goed in, en dat met een nieuwe naam: Jurplus. Begonnen als een team van drie mensen onder de vlag van CC Consult, vaart CC JOPB vanaf 2019 – met een team van inmiddels zes mensen – een nieuwe koers als Jurplus. Dat betekent een verfrissende kijk, een nog betere dienstverlening en bovenal dezelfde kwaliteitsvolle service. Ervaren kapiteins Patrick Van den Abbeel en Jurgen Detienne vertellen ons er meer over.

“CC JOPB bestaat al sinds 2015, maar we merken dat die naam nogal moeilijk in de mond ligt”, zegt Patrick. “Met de naam Jurplus willen we belichamen wat we doen voor onze klanten. We zijn meesters in het juridische: we beheersen de juridische materie inzake personeelsbeheer en personeelsbeleid optimaal. Maar de ‘plus’ betekent dat we nog meer doen, zoals bijvoorbeeld ook interimmanagement.”

Jurplus – een samentrekking van ‘juridisch’ en ‘surplus’ – blijft lokale overheden bijstaan met raad en daad. Omdat het team trots is op hun werk, kiezen ze resoluut voor een herkenbare naam in de sector.

Het team van drie man groeide gestaag uit tot een perfect op elkaar ingespeeld team van zes experten, elk met zijn eigen specialiteit. “We zijn groot geworden, hé”, lacht Patrick. “Momenteel zijn we al elk jaar gegroeid met een nieuw fulltime teamlid.”

Zowel Patrick als Jurgen blijven betrokken bij alle facetten binnen de firma. Voor Patrick ligt de nadruk meer op het juridische, terwijl Jurgen meer het personeelsbeleid voor zijn rekening neemt.

Juridische dienstverlening voor lokale overheden is waar het team steeds op heeft ingezet en dat blijft ook de corebusiness onder de nieuwe naam. “Daarom blijven we ook onze medewerkers opleiden, zodat ze stuk voor stuk betrouwbare verlengstukken worden van een personeelsdienst”, zegt Jurgen.

Het hele Jurplus-team

Maatwerk door experten

“Jurplus slaat op het juridische en de surplus, maar dat wil niet alleen zeggen dat we nog meer doen, maar ook dat we een surplus willen betekenen in hoé we dat doen”, zegt Jurgen.

Steeds vaker krijgt het team van lokale overheden heel specifieke vragen die een aangepaste dienstverlening noodzaken. Jurplus wil zijn klanten integraal kunnen begeleiden, van A tot Z.

“Vrijwel elk dossier is maatwerk”, zegt Jurgen. “We zijn niet de traditionele consultants, we analyseren de vraag en werken een oplossing op maat uit voor elk probleem. We verkopen niet alleen theorie, maar ook concrete oplossingen.”

Eerlijkheid, transparantie, inlevingsvermogen en resultaatgerichtheid zijn waarden die Jurplus steeds in het achterhoofd houdt bij het zoeken naar een oplossing.

Al onze teamleden zijn echte toppers in hun vak

“Die aanpak vereist mensen met een hoog profiel, mensen met een inzetbaarheid om u tegen te zeggen”, zegt Patrick. “Onze mensen krijgen immers dagelijks te maken met tal van complexe juridische vraagstukken die een gespecialiseerde en deskundige aanpak vereisen.”

Daarom proberen we van onze medewerkers echte specialisten te maken die een bepaalde materie perfect beheersen. Alle zes teamleden zijn toppers in hun vak.

Referentie

Jurplus wil een sociaal-juridisch aanspreekpunt en vooral dé referentie in de sector zijn voor juridische vraagstukken binnen het personeelsbeleid van lokale overheden.

Jurplus vormt een cruciaal puzzelstukje in de driehoek met CC Consult en Probis. Tussen deze drie partners werd een intensieve samenwerking opgezet.

Dankzij deze samenwerking doen zich ook opportuniteiten voor op het vlak van de private arbeidsmarkt, bijvoorbeeld woonzorgcentra, waar Jurplus ook kan instaan voor juridische vraagstukken en arbeidsreglementen.

Daarnaast werd ook met Rasschaert Advocaten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit moet Jurplus in staat stellen om haar klanten bij te staan op alle domeinen.

Wat kunt u van Jurplus verwachten?

Dezelfde service en dienstverlening, maar dan nòg beter. Het blijft de ambitie van Jurplus om doorgedreven maatwerk en expertise te bieden.

Om de klanten vertrouwd te maken met onze nieuwe naam en al onze diensten, doen Jurgen en Patrick een Ronde van Vlaanderen. “We gaan bij elk van onze klanten persoonlijk langs”, zegt Jurgen. “We willen Jurplus en onze gehele dienstverlening persoonlijk introduceren.”

Op korte termijn staat er bovendien een nieuw besluit rechtspositieregeling aan te komen.

Die aanpassing zal een directe impact hebben op alle lokale overheden in Vlaanderen.

“Net zoals we altijd hebben gedaan, zullen we ook bij deze regelgeving onze klanten persoonlijk op de hoogte brengen en informeren over de nieuwigheden via klassikale en traditionele opleidingen”, zegt Patrick.

Uiteraard kunt u ook dan blijven rekenen op het gehele Jurplus-team om alles in goede banen te leiden.

Tot binnenkort!

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.