lokaal bestuur

JURPLUS groeit en werft aan

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar echte teamplayers die onze missie ten volle onderschrijven.

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar twee witte raven. Zowel voltijdse als deeltijdse kandidaatstellingen zijn welkom

Wie we zijn

Jurplus is een sociaal-juridisch expertisecentrum dat al jaren ondersteuning biedt aan lokale overheden om zo samen de personeel gerelateerde uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

We zijn een dynamisch team van experten dat elke uitdaging aankan en voor onze klanten het aanspreekpunt voor onderbouwd advies op maat.

Functie “sociaal-juridisch adviseur”

Je zal in eerste instantie worden meegenomen onder de vleugels van ons team dat bestaat uit ervaren juridische experten. Je wordt de eerste maanden intensief begeleid en je krijgt de nodige vorming en ondersteuning om uit te groeien tot een specialist in je vak.

Uiteindelijk word je het aanspreekpunt van verschillende personeelsdiensten, stel je arbeidsgerelateerde documenten op zoals het arbeidsreglement en rechtspositieregeling, pluis je sociaaljuridische vraagstukken uit, bied je interne ondersteuning aan jouw collega’s, volg je de sociaaljuridische actualiteit op en ondersteun je de klanten onder de vorm van consultancy-opdrachten.

Flexibiliteit, zelfstandigheid en collegialiteit zijn drie noodzakelijke competenties. Je bent daarenboven bereid om je te verplaatsen naar onze klanten die zich uitsluitend in Vlaanderen situeren.

Functie “juridisch adviseur (HR-interim opdrachten)”

Als juridisch adviseur, met een passie voor HR-interim stel je jouw kennis en ervaring tijdelijk ten dienste van een bestuur dat een tekort of afwezigheid op de personeelsdienst op korte termijn kwalitatief wil opvangen.

Jouw taken kunnen het gebeuren op een personeelsdienst van A tot Z omvatten: opstellen en opvolgen vacatures, invullen sociale documenten, beantwoorden vragen personeelsleden, payroll, …

Daarnaast kan je, indien nodig, ingeschakeld worden ter ondersteuning van de sociaaljuridisch experten in kader van opstellen arbeidsgerelateerde documenten en oplossen van sociaaljuridische vraagstukken.

Profiel

 • Master, bij voorkeur in de rechten of gelijk door ervaring.
 • Ervaring in een juridische HR-functie is een plus maar niet noodzakelijk.
 • Freelance opdrachten zijn bespreekbaar

Aanbod

Als aantrekkelijke werkgever bieden wij zekerheid, flexibiliteit, een evenwichtige work-life balance, een competitief salaris (met bedrijfswagen, laptop, hospitalisatie-en groepsverzekering en GSM-abonnement), ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden.

Ons kantoor is gelegen aan de rand van Brussel (St-Agatha-Berchem), maar er is een zeer ruime thuiswerkpolicy (1 dag op kantoor) naast de voorziene klantbezoeken.

Gemotiveerd solliciteren via

Nieuwe bepalingen van het BVR RPR goedgekeurd

De Vlaamse Ministerraad keurde op vrijdag 12 maart 2021 definitief een besluit goed dat de mogelijke negatieve gevolgen van Covid-19 remedieert voor de personeelsleden van de lokale besturen. Daarnaast bevat dit besluit ook een aantal bepalingen omtrent fietsmobiliteit, het quarantaineverlof, het opvangverlof en een verduidelijking met betrekking tot de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden.

Concreet komt het hier op neer:

De periodes die de RVA erkent als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, tellen mee voor de berekening van de administratieve anciënniteiten, zij tellen mee als werkelijke dienst en worden voor de berekening van de eindejaarstoelage gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid het salaris volledig heeft ontvangen, op voorwaarde dat het personeelslid tijdens de referentieperiode titularis van een betrekking met volledige prestaties of onvolledige prestaties was. Daarnaast telt deze periode mee als periode met recht op salaris die recht geeft op jaarlijkse vakantiedagen in het publieke stelsel.

Het corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het ouderschapsverlof.

Op het vlak van fietsmobiliteit wordt bepaald dat de raad kan beslissen dat de eindejaarstoelage die per kalenderjaar wordt toegekend, volledig of gedeeltelijk door het personeelslid op vrijwillige basis kan worden ingeruild tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Daarnaast kan de raad beslissen dat vakantiedagen die per kalenderjaar boven het minimum van achtentwintig dagen jaarlijkse vakantie toegekend worden, door het personeelslid op vrijwillige basis kunnen worden ingeruild tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Hiertoe dient men de nadere regels te bepalen in de rechtspositieregeling.

Art.  160 van het BVR RPR wordt  verduidelijkt in die zin dat de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden die die ten minste halftijds aangesteld zijn of die een arbeidsovereenkomst voor ten minste een halftijdse betrekking hebben gesloten volledig ten laste wordt genomen door het bestuur.

Daarnaast bevat het besluit nog bepalingen omtrent het opvang-, het pleegouder-, het pleegzorg en het quarantaineverlof.  Men voorziet voor statutairen eenzelfde recht op pleegzorgverlof zoals voor  contractanten van 6 dagen per jaar. Het opvangverlof voor adoptie wordt bij statutairen op zes weken per ouder en 2 weken die men kan herverdelen gebracht. Het pleegouderverlof voor statutaire personeelsleden in geval van langdurige pleegzorg wordt op zes weken gebracht. Het pleegouderverlof van zes weken van het statutaire personeelslid verhoogt met twee weken voor een pleegouder en, voor beide pleegouders samen met drie weken vanaf 1 januari 2023; met vier weken vanaf 1 januari 2025 en met vijf weken vanaf 1 januari 2027.

Tot slot is er de verankering van het quarantaineverlof voor statutairen. Dit ter compensatie van de sluiting van de scholen en opvangcentra en voor personeelsleden die in quarantaine moeten zonder zelf ziek te zijn. Dit is enkel aangewezen wanneer er geen mogelijkheid tot telewerk bestaat en het tijdelijk toekennen van  een andere functie of de opname van andere verloven/overuren niet mogelijk is.

Het besluit werd goedgekeurd, maar is nog niet gepubliceerd.

Wij kunnen u helpen om deze bepalingen op maat van het bestuur uit te werken in de juridische bestuursdocumenten. Wij kunnen u ook helpen bij het invoeren van een fietspolicy.

Dit naast al onze andere bestaande dienstverlening zoals interim management, het opmaken van rechtspositieregelingen en arbeidsreglementen, sociaal-juridisch advies en opleidingen.

Hieromtrent meer info?

Lees hier het volledige besluit

 

JURPLUS groeit en werft aan…

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar echte teamplayers die onze missie ten volle onderschrijven.

Zo werven wij een sociaal-juridisch adviseur en een  juridisch adviseur met passie voor HR-interim management aan.

 

Wie we zijn

Jurplus is een sociaal-juridisch expertisecentrum dat al jaren ondersteuning biedt aan lokale overheden om zo samen de personeelsgerelateerde uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

We zijn een dynamisch team van experten dat elke uitdaging aankan en voor onze klanten het aanspreekpunt voor onderbouwd advies op maat.

Functie “sociaal-juridisch adviseur”

Je zal in eerste instantie, indien nodig, kunnen groeien onder de vleugels van één van de 4 ervaren juridisch experten en/of 2 senior adviseurs-bestuurders.
Zij zullen u de eerste maanden begeleiden en de nodige vorming en ondersteuning geven om zo uit te groeien tot een specialist in je vak.

Zo word je dan uiteindelijk het aanspreekpunt van verschillende personeelsdiensten, stel je arbeidsgerelateerde documenten op zoals het arbeidsreglement en rechtspositieregeling, pluis je sociaal-juridische vraagstukken uit, bied je interne ondersteuning aan jouw collega’s, volg je de sociaal-juridische actualiteit op en ondersteun je de klanten onder de vorm van consultancy-opdrachten.

Flexibiliteit, zelfstandigheid en collegialiteit zijn drie noodzakelijke competenties. Je bent daarenboven bereid om je te verplaatsen naar onze klanten die zich uitsluitend in Vlaanderen situeren.

Profiel

 • Master, bij voorkeur in de rechten of gelijk door ervaring
 • Ervaring in een juridische HR-functie is een plus maar niet noodzakelijk

Functie “juridisch adviseur met passie voor HR-interim”

Als juridisch adviseur, met een passie voor HR-interim stelt u uw kennis en ervaring tijdelijk ten dienste van een bestuur dat een tekort of  afwezigheid op de personeelsdienst op korte termijn kwalitatief wil opvangen.
Uw taken kunnen het gebeuren op een personeelsdienst van A tot Z omvatten: opstellen en opvolgen vacatures, invullen sociale documenten, beantwoorden vragen personeelsleden, payroll, …

Daarnaast kan je, indien nodig, ingeschakeld worden ter ondersteuning van de sociaal-juridisch experten in kader van opstellen arbeidsgerelateerde documenten en oplossen van sociaal-juridische vraagstukken.

Flexibiliteit, zelfstandigheid en collegialiteit zijn drie noodzakelijke competenties. Je bent daarenboven bereid om je te verplaatsen naar onze klanten die zich uitsluitend in Vlaanderen situeren.

Profiel

 • Master, bij voorkeur in de rechten of gelijk door ervaring
 • Ervaring op een personeelsdienst of als HR-interim is noodzakelijk

Aanbod

Als aantrekkelijke werkgever bieden wij zekerheid, flexibiliteit, een evenwichtige work-life balance, een competitief salaris (met bedrijfswagen, laptop, tablet, hospitalisatie-en groepsverzekering), ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden.

Ons kantoor is gelegen aan de rand van Brussel (St-Agatha-Berchem), maar er is een zeer ruime thuiswerkpolicy (1 dag op kantoor) naast de voorziene klantbezoeken.

Gemotiveerd solliciteren via

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.