Onmiddellijke ondersteuning

HR-Interim Management

Carl
HR eenvoudiger gemaakt

HR Interim management

Uw organisatie komt ooit voor uitdagingen te staan waarvoor de interne kennis of middelen tijdelijk ontbreken. Denk maar aan belangrijke projecten waarvoor specifieke knowhow vereist is, veranderingen in de organisatie die in goede banen geleid moeten worden of een collega die tijdelijk wegvalt en vervangen moet worden.

Via HR interim management kunt u onze experten- en managementcapaciteiten op korte termijn inschakelen om deze uitdagingen op te vangen of deze periodes te overbruggen. Onze HR deskundigen bieden u de juiste vaardigheden en kennis, wanneer u ze nodig hebt en schieten u te hulp op het juiste ogenblik.

Ondersteuning op vele vlakken

De HR deskundigen van Jurplus zijn ervaren professionals met een brede achtergrond in de harde en zachte onderdelen van personeelsbeleid en -beheer: payroll en loonverwerking, HR-administratie, strategische HR beleidsvoering, HR projecten, personeelsbeheer, personeelsselectie, competentiemanagement, performance management, HR transformatie, enz… Ze zijn in staat om snel in te springen, de situatie te analyseren, oplossingen te bieden en resultaten te behalen binnen een beperkte tijdsspanne.

Een HR interim manager is een professionele deskundige die tijdelijk wordt ingehuurd om specifieke taken uit te voeren, projecten te leiden of te helpen bij veranderingen binnen de organisatie. Het belangrijkste kenmerk van de HR interim expert is dat zij/hij op tijdelijke basis wordt ingezet, meestal voor een vooraf bepaalde periode of voor de duur van een specifiek project.

Onze expertise in HR Interim Management

Snelle aanpak

De wereld staat niet stil, ook niet in uw organisatie. In afwachting van een duurzame oplossing en invulling of omdat uw organisatie tijdelijk onderbezet is of grote projecten heeft lopen die specifieke kennis en ervaring vragen, hebt u nood aan een snelle aanpak.

Flexibel en objectief

Het inhuren van één van onze HR experten biedt uw organisatie meer flexibiliteit en stelt u in staat om snel in te spelen op veranderende behoeften. De HR expert is daarenboven perfect geplaatst om objectieve en onbevooroordeelde beslissingen te nemen in uitdagende situaties. Dit komt omdat ze geen langdurige betrokkenheid hebben bij uw organisatie en zich buiten de persoonlijke relaties bevinden.

Zo maken we het verschil

Bij Jurplus maken we het verschil door uw vraag persoonlijk en doelbewust in te vullen. We plaatsen de juiste deskundige met de juiste expertise voor de juiste opdracht.

Ervaring en ondersteuning

Al onze deskundigen zijn gepokt en gemazeld in lokale overheden; ze krijgen daarenboven ondersteuning van een netwerk van collega experten uit de eigen organisatie.

Kwaliteitspartner

Wanneer de nood het hoogst is, kunt u rekenen op een kwaliteitspartner die uw behoeften en noden op vlak van tijdelijke versterking begrijpt en snel schakelt.

Waarin kan Jurplus uw bestuur concreet ondersteunen? 


 • dringende vervanging van belangrijke HR-posities
 • payroll, loonadministratie, loonverwerking
 • algemene HR administratie
 • sociaal-juridische vragen
 • personeelsplanning en -beleid
 • HR strategie


 • personeelsselectie en -werving
 • verbeteren van talentmanagement, competentiemanagement, prestatiemanagement
 • leren en ontwikkelen
 • organiseren van een efficiënte HR-afdeling
 • performance management
 • HR transformatie


 • duurzaam HR beleid
 • strategisch loonbeleid; Optimalisatie van verloning & voordelen (compensation & benefits)
 • organisatieontwikkeling en cultuurverandering
 • verbetering van HR-processen en/of -tools
 • onderhandelingen met vakbonden
 • samenwerkingen ook buiten de organisatie

Wanneer til jij je personeelsbeleid

Naar een hoger niveau?

Jouw organisatie verdient een persoonlijke, efficiënte aanpak.
We zijn gepassioneerd door wat we doen en dat voel je.

Maak kennis met onze experts

Een snelle vraag of een lange termijn begeleiding. Wat mag het zijn?