Jurplus Blog

Hieronder vind je onze recente artikels die we schreven naar aanleiding van de sociaal-juridische actualiteit voor lokale besturen.

Recente artikels

Jurplus zet de lijnen uit voor een sterk vervolg: dit kan je van ons verwachten

Time flies when you’re having fun. Hallo maart, hallo lente! Terwijl de knoppen van de bomen op springen staan, kijken...

Jurgen & Patrick: twee kapiteins, één succesvolle koers

Geen twee kapiteins op één schip, luidt het gezegde. Patrick Van den Abbeel en Jurgen Detienne bewijzen het tegendeel....

Nieuw ontslagdecreet treedt in werking op 1 oktober 2023

Het decreet “tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 oktober 2005 en het decreet van 22 december 2007 over het...

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...

Decreet tot wijziging ontslag statutair – goedkeuring

Op de ministerraad van de Vlaamse Regering van vrijdag 3 maart 2023 is het ontwerpdecreet tot wijziging van het DLB wat...

Het nieuwe BVR RPR is gepubliceerd

Het is zover! Het nieuwe rechtspositiebesluit (nieuw BVR RPR) is vandaag 8/3/2023 gepubliceerd in het Belgisch...

Flexi-jobs ook in de publieke zorg

In het begrotingsakkoord van de Federale Regering van 11 oktober 2022 was een uitbreiding van het systeem van...

Zaterdag vanaf 2023 verder beschouwd als werkdag?

In ons nieuwsbericht van 17 augustus 2022 en infosessie ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’ van september 2022...

3 nieuwe maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid

Op 18 november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag...

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn...