Het nieuwe BVR RPR is gepubliceerd

  • november 11, 2023

Het is zover! Het nieuwe rechtspositiebesluit (nieuw BVR RPR) is vandaag 8/3/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit was de noodzakelijk laatste stap.

Gezien er geen inwerkingtredingsdatum bepaald is, treedt het besluit in werking 10 dagen na publicatie.

Dit houdt in dat de lokale besturen vanaf 18 maart 2023 aan de slag kunnen met de implementatie, maar zoals aangegeven tijdens de opleiding mag men zijn tijd nemen en het volgens zijn capaciteiten en mogelijkheden op eigen tempo realiseren.

Uiteraard kan Jurplus zorgen voor ondersteuning bij het omzetten van de mogelijkheden die het besluit voorziet. Neem gerust contact met ons op via één van onze medewerkers of via info@jurplus.be.

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

november 11, 2023
Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Nieuwe regels rond re-integratie

november 11, 2023
Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het...

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

november 11, 2023
Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.