2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

  • november 11, 2023

Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn de onderhandelingen met de sociale partners beëindigd en heeft de Vlaamse regering afgelopen donderdag 10 november 2022 haar 2de principiële goedkeuring aan het Besluit gegeven 🎓.

De teksten gaan nu naar de Raad van State om dan definitief goedgekeurd te worden.

Nadien is het enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gezien de belangrijkheid van dit Besluit voor de toekomst van de rechtspositieregeling van de personeelsleden voor lokale besturen niet genoeg benadruk kan worden, voorzien wij in alle provincies een uitgebreide infosessie 👨‍🏫.
Hierbij overlopen we het volledige nieuwe Rechtspositiebesluit van A-Z, benadrukken we de verschillen t.o.v. vroeger, geven we mogelijkheden en opportuniteiten aan, staan we stil bij valkuilen en gemiste kansen, lichten we verschillende mogelijke keuzes toe en ondersteunen we met tips en advies.
Tot slot geven we ook een stappenplan mee om deze nieuwe tekst om te zetten in de rechtspositieregeling van het bestuur.

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

november 11, 2023
Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Nieuwe regels rond re-integratie

november 11, 2023
Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het...

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

november 11, 2023
Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.