Nieuwe regels rond re-integratie

  • november 11, 2023

Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 20/09/2022) zijn er vanaf oktober belangrijke aanpassingen op til in de procedure van re-integratie.

Zo komt er een informatieplicht naar het betrokken personeelslid, wijzigen verschillende termijnen, komt er een link naar de ’terug-naar-werk-coördinator’, wordt een aantal mogelijke trajecten/beslissingen teruggeschroefd naar 3, … en wordt een volledig nieuwe procedure van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht uitgetekend.

Beëindiging medische overmacht wordt hierbij losgekoppeld van het re-integratietraject.

Je verneemt alles over deze nieuwe regelgeving met concrete handvaten in de praktijk in een korte opleiding.

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

november 11, 2023
Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

november 11, 2023
Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Het nieuwe BVR RPR is gepubliceerd

november 11, 2023
Het is zover! Het nieuwe rechtspositiebesluit (nieuw BVR RPR) is vandaag 8/3/2023 gepubliceerd in het Belgisch...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.