3 nieuwe maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid

  • november 11, 2023

Op 18  november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het betreft een wijziging van artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en is dus enkel rechtstreeks van toepassing op contractuele personeelsleden.

Volgende principes gelden:

  • vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor één dag arbeidsongeschiktheid - dit geldt zowel voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode
  • driemaal per kalenderjaar
  • besturen met minder dan 50 personeelsleden op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken door middel van het arbeidsreglement
  • verwittigingsplicht en controlemogelijkheid blijft
Om een gelijkheid te bewaren tussen statutaire en contractuele personeelsleden is het aangewezen om via het arbeidsreglement deze regels ook van toepassing te maken te maken op de statutaire personeelsleden.

Naast de vrijstelling van geneeskundig attest, bevat de gepubliceerde wet ook volgende maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid:

Inwerkingtreding nieuwe procedure beëindiging medische overmacht
  • Wijziging artikel 34 WAO
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid enkel mogelijk na het volgen van een specifieke procedure opgenomen in de Codex Welzijn (boek I, titel 4, hoofdstuk VI, afdeling 3)

zie sessie ‘Sociaal-juridische actua november 2022’ en thema-opleiding ‘Re-integratie 2.0 en nieuwe procedure medische overmacht’

Beperking neutralisatie gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting
Tot op heden gold de regel dat een personeelslid dat tijdens een progressieve werkhervatting terug volledig arbeidsongeschikt werd altijd volledig terug op een uitkering van het ziekenfonds viel. Vanaf heden wordt die neutralisatie van gewaarborgd loon beperkt tot 20 weken. Indien een personeelslid na meer dan 20 weken progressieve werkhervatting terug volledig ziek wordt, gelden de normale regels van gewaarborgd loon.

Deze 3 maatregelen treden in werking vanaf de 10de dag na publicatie, zijnde 28 november 2022.

Rechtsbron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18 november 2022

We schreven meer.

Andere artikels

Lees alle nieuwsberichten en blijf op de hoogte.

Zaterdag wordt vanaf 2023 niet meer als werkdag beschouwd

november 11, 2023
Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden....

Zaterdag vanaf 2023 verder beschouwd als werkdag?

november 11, 2023
In ons nieuwsbericht van 17 augustus 2022 en infosessie ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’ van september 2022...

Ontwerp nieuw kaderbesluit BVR RPR + ontslag statutair

november 11, 2023
Op de ministerraad van vrijdag 20 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring verleend aan...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.