Decreet tot wijziging ontslag statutair – goedkeuring

  • november 11, 2023

Op de ministerraad van de Vlaamse Regering van vrijdag 3 maart 2023 is het ontwerpdecreet tot wijziging van het DLB wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid definitief goedgekeurd.

Deze wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld in lokale besturen.

De tekst van het voorontwerp en de memorie van toelichting zijn, naar aanleiding van de opmerkingen in het advies van de Raad van State op 16 januari 2023, op bepaalde punten aangepast, o.a.:

  • duidelijkere bepalingen welke artikelen van hoofdstuk VI, Titel I van de WAO wel en niet van toepassing zijn
  • verwijzing naar een ‘normaal en redelijk handelend bestuur’
  • tuchtsanctie ‘afzetting’ is extra opgeheven

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

We schreven nog meer.

Andere artikels

Lees meer nieuwsberichten en blijf op de hoogte.

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

november 11, 2023
Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Ontwerp nieuw kaderbesluit BVR RPR + ontslag statutair

november 11, 2023
Op de ministerraad van vrijdag 20 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring verleend aan...

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

november 11, 2023
Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.