Flexi-jobs ook in de publieke zorg

  • november 11, 2023

In het begrotingsakkoord van de Federale Regering van 11 oktober 2022 was een uitbreiding van het systeem van flexi-jobs naar andere sectoren (o.a. zorgsector, sport, tuin- en landbouw en evenementen) opgenomen.
Het was echter wachten op de wetteksten om te verifiëren of ook de publieke zorgsector beoogd werd en of de gezondheidsberoepen, zoals meegegeven in de besprekingen, effectief zouden worden uitgesloten.

Door artikel 146 van het ontwerp van Programmawet kunnen we deze vragen beantwoorden.
De regeling wordt ook uitgebreid naar ‘publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901,86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen‘

Dit betekent dat flexi-jobbers in de publieke zorgsector mogelijk zullen worden, maar enkel in ondersteunende jobs waarvoor geen specifiek zorgdiploma vereist is (vb. onthaalfuncties, poets-en onderhoudsfuncties, keuken, cafetaria, …) en niet in zorgfuncties (= arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, kinesitherapeut, vroedvrouw, zorgkundige en paramedische beroepen).

Daarnaast zal voor de zorgsector een specifiek minimumflexi-loon gelden nl. € 11,49 (te indexeren).

Tot slot geven we mee dat deze regeling in voege zal gaan vanaf 1/1/2023, maar we benadrukken dat het voorlopig een wetsontwerp betreft en dat het dus ook wachten is op de effectieve publicatie.

Rechtsbron: Wetsontwerp programmawet
Voor meer nieuws verwijzen we naar onze infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen‘.

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

november 11, 2023
Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

november 11, 2023
Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...

Nieuwe regels rond re-integratie

november 11, 2023
Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.