Zaterdag vanaf 2023 verder beschouwd als werkdag?

  • november 11, 2023

In ons nieuwsbericht van 17 augustus 2022 en infosessie ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’ van september 2022 deelden we mee dat door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd zal worden.

Dit zou zijn doorwerking kunnen hebben in belangrijke tellingen in het Arbeidsrecht. We denken hierbij in eerste instantie aan:

  • telling bij betekening opzegbrief
  • telling bij het geven ontslag bij dringende reden
  • afleveren geneeskundig attest

Echter gaven we ook aan dat het Arbeidsrecht zou kunnen afwijken daar in het nieuwe Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid wordt geboden om in andere wetten van deze nieuwe regel af te wijken. En daarom had Minister Dermagne advies gevraagd aan de NAR of men zaterdagen toch nog als werkdag wil beschouwen voor de berekening van de termijnen in het Arbeidsrecht.7

Advies NAR

In advies nr. 2.325 van 16 november 2022 heeft de NAR laten weten dat ‘het huidige systeem, waarin een zaterdag als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk‘ en opperde dan ook om dit systeem na 31 december 2022 te behouden in het Arbeidsrecht om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen en de rechtszekerheid te bewaren.

Gezien de nieuwe regeling in werking treedt op 1 januari 2023, is het dus aanbevolen om voor die datum met een wetgevend kader te komen dat de nieuwe regelgeving neutraliseert in het Arbeidsrecht.

Wetsontwerp

Minister Dermagne is niet bij de pakken blijven zitten en diende op 30 november 2022 vervolgens een wetsvoorstel in ‘houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van het boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand’.

Het is nu nog wachten op de publicatie, maar het heeft er dus alle schijn van dat ook na 1 januari 2023 een zaterdag in het Arbeidsrecht een werkdag blijft.

Rechtsbronnen

  • Wetsvoorstel van 30 november 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van het boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand
  • Advies NAR nr. 2.325 d.d. 16 november 2022
  • Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 1 juli 2022

Voor meer nieuws verwijzen we naar onze infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen‘.

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

Zaterdag wordt vanaf 2023 niet meer als werkdag beschouwd

november 11, 2023
Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden....

3 nieuwe maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid

november 11, 2023
Op 18 november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag...

IFIC-functieclassificatie en voorafnames verankerd

november 11, 2023
Op 14 oktober 2022 werd het Besluit van de Vlaamse Regering over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.