Nieuw ontslagdecreet treedt in werking op 1 oktober 2023

  • november 11, 2023

Het decreet “tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 oktober 2005 en het decreet van 22 december 2007 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid” werd op maandag 10 juli 2023 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en zal in werking treden op 1 oktober 2023.

Concreet maakt dit decreet titel I, hoofdstuk IV van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van toepassing op statutaire personeelsleden.  Hierdoor wordt de beëindiging van een statutaire tewerkstelling mogelijk via opzegging, omwille van een dringende reden of door overmacht. De specifieke regeling met betrekking tot de verbreking omwille van medische overmacht wordt ook mogelijk voor statutaire personeelsleden.

Bovendien zal de tuchtprocedure  niet meer aangewend kunnen worden voor een ontslag van ambtswege  of een afzetting.

Het zal ten slotte mogelijk worden om geschillen over het ontslag voor de arbeidsrechtbanken en -hoven te brengen.

Naast dit decreet zal er ook nog een uitvoeringsbesluit verschijnen met daarin de nadere regels voor de beëindiging van het statutair dienstverband. We denken onder meer aan specifieke modaliteiten omtrent het kennelijk onredelijk ontslag, opheffing van oude bepalingen in het BVR RPR 2007 en 2010, specifieke regels bij het ontslag wegens dienstnoodwendigheden,…

Over dit decreet en het uitvoeringsbesluit verneem je meer tijdens onze volgende actua-sessie. Ook de opleiding over het einde van de arbeidsrelatie is aan te raden.

Vanuit Jurplus kunnen we lokale besturen bijstaan bij de implementatie op de werkvloer en het uitschrijven van deze reglementering in de RPR en het arbeidsreglement.

Blog Post

Andere artikels

Lees onze andere sociaal-juridische artikels

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

november 11, 2023
Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

november 11, 2023
Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn...

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

november 11, 2023
Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...
Op zoek naar meer?

Nood aan meer dan enkel artikels?

Schakel ons in voor sociaal-juridisch advies, ondersteuning of opleidingen.