Jurplus Blog

Hieronder vind je onze recente artikels die we schreven naar aanleiding van de sociaal-juridische actualiteit voor lokale besturen.

Recente artikels

IFIC-functieclassificatie en voorafnames verankerd

Op 14 oktober 2022 werd het Besluit van de Vlaamse Regering over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en...

Nieuwe regels rond re-integratie

Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het...

Zaterdag wordt vanaf 2023 niet meer als werkdag beschouwd

Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden....

Ontwerp nieuw kaderbesluit BVR RPR + ontslag statutair

Op de ministerraad van vrijdag 20 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring verleend aan...

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.